Ochrana osobních údajů

Poslední aktualizace: srpen 17, 2020

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací při používání služby a sdělují vám vaše práva na soukromí a jak vás zákon chrání.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a vylepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Data neprodáváme.

Výklad a definice

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno se používá velkými písmeny, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda se vyskytují v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů:

 • Účet znamená jedinečný účet vytvořený pro vás pro přístup k naší Službě nebo k jejím částem.
 • O Společnosti (v této smlouvě označovaný jako „společnost“, „my“, „nás“ nebo „náš“) označuje Flyers Club Corporation Limited, Oropuna 33, Block 3 & 5 Road, Wallerfield.
 • Cookies jsou malé soubory, které jsou umístěny na vašem počítači, mobilním zařízení nebo jiném zařízení webovým serverem a obsahují mnoho informací o historii vašeho prohlížení na tomto webu.
 • Země: odkazuje na: Trinidad & Tobago
 • Přístroj znamená jakékoli zařízení, které má přístup ke Službě, jako je počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.
 • Osobní údaje je jakákoli informace, která se týká identifikované nebo identifikovatelné osoby.
 • Servis odkazuje na web.
 • Poskytovatel služeb se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje jménem společnosti. Vztahuje se na společnosti nebo fyzické osoby zaměstnané Společností za účelem usnadnění Služby, poskytování Služby jménem Společnosti, poskytování služeb souvisejících se Službou nebo asistenci Společnosti při analýze způsobu využívání Služby.
 • Služba sociálních médií třetích stran odkazuje na jakýkoli web nebo na jakoukoli webovou stránku v sociální síti, prostřednictvím které se uživatel může přihlásit nebo vytvořit účet pro používání služby.
 • Použití dat odkazuje na data shromažďovaná automaticky, buď generovaná použitím služby nebo ze samotné infrastruktury služeb (například doba trvání návštěvy stránky).
 • webová stránka odkazuje na Flyers Club International, přístupný z https://flyersclub.international
 • Vy se rozumí jednotlivec, který přistupuje ke Službě nebo jej používá, nebo společnost nebo jiná právnická osoba, jejímž jménem tato fyzická osoba přistupuje ke Službě nebo ji využívá, podle toho, co je relevantní.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Typy shromážděných údajů

Osobní údaje

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít k tomu, abychom vás mohli kontaktovat nebo identifikovat. Informace umožňující identifikaci osob mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

 • E-mail
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Adresa, stát, provincie, PSČ, město
 • Použití dat

Použití dat

Data o používání se shromažďují automaticky při používání služby.

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné zařízení identifikátory a další diagnostická data.

Když přistupujete ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení nebo prostřednictvím mobilního zařízení, můžeme určité informace automaticky shromažďovat, včetně, ale neomezujícím se na typ mobilního zařízení, které používáte, jedinečné ID vašeho mobilního zařízení, IP adresu vašeho mobilního zařízení, váš mobilní telefon operační systém, typ mobilního internetového prohlížeče, který používáte, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte naši Službu nebo když přistupujete ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení nebo prostřednictvím mobilního zařízení.

Technologie sledování a soubory cookie

Používáme cookies a podobné sledovací technologie, abychom sledovali aktivitu na našich službách a ukládali určité informace. Používané sledovací technologie jsou majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze naší služby.

Vášmu prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny cookies nebo aby uvedl, kdy je cookie zasílána. Pokud však cookies nepřijmete, možná nebudete moci některé části naší služby používat.

Soubory cookie mohou být „trvalé“ nebo „relační“ soubory cookie. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, když přejdete do režimu offline, zatímco soubory cookie relace jsou odstraněny, jakmile zavřete webový prohlížeč. Další informace o cookies: Vše o cookies.

Používáme relační i trvalé cookies pro účely uvedené níže:

 • Nezbytné / základní soubory cookie Typ: Soubory cookie relace Správce: My Účel: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby vám poskytovaly služby dostupné prostřednictvím webových stránek a umožňovaly vám využívat některé z jejich funkcí. Pomáhají ověřovat uživatele a předcházet podvodnému používání uživatelských účtů. Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat služby, o které jste požádali, a tyto soubory cookie používáme pouze k poskytování těchto služeb.
 • Zásady používání cookies / oznámení o přijetí cookies Typ: Trvalé soubory cookie Spravuje: My Účel: Tyto soubory cookie identifikují, zda uživatelé souhlasili s používáním souborů cookie na webových stránkách.
 • Funkční cookies Typ: Trvalé soubory cookie Spravuje: Nás Účel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které uděláte při používání webových stránek, například zapamatování vašich přihlašovacích údajů nebo jazykových preferencí. Účelem těchto souborů cookie je poskytnout vám osobnější zážitek a zabránit tomu, abyste při každém používání webových stránek museli znovu zadávat své preference.

Další informace o cookies, které používáme a o vašich volbách týkajících se cookies, naleznete v našich Zásadách používání cookies nebo v části Cookies v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Použití vašich osobních údajů

Společnost může používat osobní údaje pro následující účely:

 • Poskytovat a udržovat naši službu, včetně sledování využívání naší služby.
 • Správa účtu: spravovat vaši registraci jako uživatele služby. Osobní údaje, které poskytnete, vám mohou poskytnout přístup k různým funkcím služby, které máte jako registrovaný uživatel k dispozici.
 • Pro plnění smlouvy: vývoj, dodržování a závazek kupní smlouvy na produkty, zboží nebo služby, které jste si zakoupili, nebo na jakoukoli jinou smlouvu s námi prostřednictvím služby.
 • Kontaktovat vás: Kontaktovat vás e-mailem, telefonními hovory, SMS nebo jinými rovnocennými formami elektronické komunikace, jako jsou oznámení push mobilní aplikace týkající se aktualizací nebo informativní komunikace týkající se funkcí, produktů nebo smluvních služeb, včetně aktualizací zabezpečení, pokud je to nutné nebo přiměřené za jejich implementaci.
 • Poskytnout vám se zprávami, speciálními nabídkami a obecnými informacemi o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste již zakoupili nebo se na ně ptali, pokud jste se nerozhodli takové informace nedostávat.
 • Chcete-li spravovat své požadavky: Zúčastnit se a spravovat vaše požadavky na nás.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

 • Poskytovatelé služeb: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb za účelem sledování a analýzy využití naší služby, abychom vás mohli kontaktovat.
 • Pro obchodní převody: Můžeme sdílet nebo převést vaše osobní údaje v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem aktiv společnosti, financováním nebo akvizicí celého nebo části našeho podnikání jiné společnosti nebo v průběhu jednání o ní.
 • S přidruženými společnostmi: Vaše informace můžeme sdílet s našimi přidruženými společnostmi. V takovém případě budeme požadovat, aby tyto přidružené subjekty dodržovaly tyto zásady ochrany osobních údajů. Přidružené společnosti zahrnují naši mateřskou společnost a jakékoli další dceřiné společnosti, partnery společného podnikání nebo jiné společnosti, které s námi kontrolujeme nebo které jsou pod společnou kontrolou.
 • S obchodními partnery: Vaše informace můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, abychom vám mohli nabídnout určité produkty, služby nebo propagační akce.
 • S ostatními uživateli: pokud sdílíte osobní údaje nebo jinak interagujete ve veřejných prostorách s jinými uživateli, mohou tyto informace zobrazit všichni uživatelé a mohou být veřejně distribuovány mimo společnost. Pokud interagujete s ostatními uživateli nebo se zaregistrujete prostřednictvím služby sociálních médií třetích stran, vaše kontakty na službě sociálních médií třetích stran mohou vidět vaše jméno, profil, obrázky a popis vaší činnosti. Podobně budou ostatní uživatelé moci zobrazit popisy vaší činnosti, komunikovat s vámi a zobrazit váš profil.

Uchovávání vašich osobních údajů

Společnost si vaše osobní údaje uchová pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například, pokud jsme povinni uchovávat vaše data v souladu s platnými zákony), řešit spory a vymáhat naše právní dohody a zásady.

Společnost si také uchová data o použití pro účely interní analýzy. Data o použití jsou obecně uchovávána po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tato data použita k posílení bezpečnosti nebo zlepšení funkčnosti naší služby, nebo jsme ze zákona povinni uchovávat tato data po delší časové období.

Přenos vašich osobních údajů

Vaše údaje, včetně osobních údajů, jsou zpracovávány v provozních kancelářích společnosti a na jakýchkoli dalších místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. Znamená to, že tyto informace mohou být přenášeny do počítačů umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci a mohou na nich být udržovány, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů ve vaší jurisdikci.

Váš souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následujete předložení těchto informací, představuje váš souhlas s tímto převodem.

Společnost přijme všechna přiměřeně nezbytná opatření, aby zajistila, že se s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a že nebude probíhat žádný přenos vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontroly, včetně bezpečnosti Vaše údaje a další osobní údaje.

Zveřejnění vašich osobních údajů

Obchodní transakce

Pokud se společnost účastní fúze, akvizice nebo prodeje aktiv, mohou být vaše osobní údaje převedeny. Poskytneme upozornění před přenosem vašich osobních údajů a poté, co se na ně vztahují jiné zásady ochrany osobních údajů.

Vymáhání práva

Za určitých okolností může být společnost požádána o zpřístupnění vašich osobních údajů, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti veřejných orgánů (např. Soud nebo vládní agentura).

Další právní požadavky

Společnost může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře, že taková akce je nezbytná k:

 • Dodržujte zákonnou povinnost
 • Chraňte a hájte práva nebo vlastnictví společnosti
 • Zabraňte nebo vyšetřte možné protiprávní jednání v souvislosti se Službou
 • Chraňte osobní bezpečnost uživatelů služby nebo veřejnosti
 • Chraňte před právní odpovědností

Bezpečnost vašich osobních údajů

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá, ale mějte na paměti, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Vaše práva na ochranu soukromí v Kalifornii (zákon Kalifornie Shine the Light)

Podle kalifornského občanského zákoníku, sekce 1798 (kalifornský zákon Shine the Light) mohou obyvatelé Kalifornie s navázaným obchodním vztahem s námi jednou ročně požadovat informace o sdílení jejich osobních údajů s třetími stranami pro účely přímého marketingu třetích stran.

Pokud chcete požádat o další informace podle zákona California Shine the Light a pokud jste obyvatelem Kalifornie, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Práva Kalifornie na ochranu soukromí pro nezletilé uživatele (Kalifornský zákon o podnikání a povolání, část 22581)

Kalifornský zákon o podnikání a povolání, část 22581, umožňuje obyvatelům Kalifornie mladším 18 let, kteří jsou registrovanými uživateli online stránek, služeb nebo aplikací, požadovat a získat odstranění obsahu nebo informací, které veřejně zveřejnili.

Chcete-li požádat o odstranění těchto údajů, a pokud jste obyvatelem Kalifornie, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů a uvést e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem.

Uvědomte si, že váš požadavek nezaručuje úplné nebo úplné odstranění obsahu nebo informací zveřejněných online a že zákon nemusí za určitých okolností povolit nebo vyžadovat odstranění.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou provozovány námi. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu nad žádnou odpovědností za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky stránek či služeb třetích stran.

Změny v tomto Ochrana osobních údajů

Můžeme občas aktualizovat naše zásady ochrany osobních údajů. Budeme vás informovat o všech změnách zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Než změna vstoupí v platnost, dáme vám vědět e-mailem nebo prominentním oznámením o naší službě a aktualizujeme datum „Poslední aktualizace“ v horní části těchto zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat: