Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Utolsó frissítés: 17 augusztus, 2020

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket, mielőtt szolgáltatást igénybe venne.

Értelmezés és meghatározások

Értelmezés

Azoknak a szavaknak, amelyeknek kezdőbetűje nagybetű, a következő feltételekkel vannak meghatározva. A következő meghatározásoknak azonos jelentése van, függetlenül attól, hogy egyes számban vagy többes számban szerepelnek-e.

Fogalommeghatározások

Ezen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában:

  • Partner olyan egység, amely egy párt felett ellenőrzést gyakorol, ellenőrzése alatt áll vagy közös irányítás alatt áll, ahol az „irányítás” az igazgatók vagy más irányító hatóságok megválasztására szavazásra jogosult részvények, részvények vagy egyéb értékpapírok legalább 50% -ának tulajdonjogát jelenti.
  • Ország utal: Trinidad és Tobago
  • Vállalat (a jelen Megállapodásban vagy „Társaságnak”, „Mi” -nek, „Mi” -nek vagy „Saját” -nak nevezzük) a Flyers Club Corporation Limited, Oropuna 33, Block 3 & 5 Rd, Wallerfield, Arima kifejezésre utal.
  • eszköz minden olyan eszköz, amely hozzáférhet a Szolgáltatáshoz, például számítógép, mobiltelefon vagy digitális tábla.
  • szolgáltatás a webhelyre utal.
  • Általános szerződési feltételek (más néven „Feltételek”) azokat a jelen Feltételeket jelenti, amelyek az Ön és a Társaság közötti teljes megállapodást alkotják a Szolgáltatás használatával kapcsolatban. A jelen Általános Szerződési Feltételek megállapodást a Általános Szerződési Feltételek generátor.
  • Harmadik fél közösségi médiaszolgáltatása harmadik személy által nyújtott bármely szolgáltatás vagy tartalom (beleértve az adatokat, információkat, termékeket vagy szolgáltatásokat), amelyeket a Szolgáltatás megjeleníthet, beilleszthet vagy elérhetővé tehet.
  • weboldal a Flyers Club International-re vonatkozik, ahonnan elérhető https://flyersclub.international
  • te a Szolgáltatást igénybe vevő vagy azt igénybe vevő személy, vagy a társaság, vagy más jogi személy, akinek a nevében az egyén a Szolgáltatást igénybe veszi vagy használja.

Elismerés

Ezek a jelen Szolgáltatás használatára irányadó Általános Szerződési Feltételek, valamint az Ön és a Társaság között működő szerződés. Ez a Szerződési Feltételek rögzítik minden felhasználó jogait és kötelezettségeit a Szolgáltatás használatával kapcsolatban.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és annak használata függ attól, hogy elfogadja és betartja-e ezeket a feltételeket. Jelen Általános Szerződési Feltételek minden látogatóra, felhasználóra és másokra vonatkoznak, akik hozzáférnek a Szolgáltatáshoz vagy használják azt.

A Szolgáltatás elérésével vagy használatával Ön vállalja, hogy kötelezi magát a jelen Általános Szerződési Feltételekre. Ha nem ért egyet a jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyik részével, akkor nem férhet hozzá a Szolgáltatáshoz.

Ön kijelenti, hogy 18 évesnél idősebb. A Társaság nem engedélyezi a 18 év alatti személyek számára a Szolgáltatás használatát.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférése és annak használata is függ attól, hogy elfogadja-e és betartja-e a Társaság adatvédelmi irányelveit. Adatvédelmi politikánk leírja az Ön személyes adatainak gyűjtésére, felhasználására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozó irányelveinket és eljárásainkat, amikor Ön az alkalmazást vagy a weboldalt használja, és elmondja az adatvédelmi jogairól, valamint arról, hogy a törvény hogyan véd téged. Kérjük, figyelmesen olvassa el adatvédelmi irányelveinket, mielőtt a szolgáltatást igénybe veszi.

Linkek más weboldalakhoz

Szolgáltatásunk tartalmazhat linkeket harmadik fél webhelyeire vagy szolgáltatásaira, amelyek nem a Társaság tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak.

A Társaság nem gyakorol ellenőrzést és nem vállal felelősséget harmadik személyek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalmáért, adatvédelmi irányelveiről vagy gyakorlatáért. Ezenkívül tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Társaság nem felel közvetlenül vagy közvetett módon semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet az ilyen tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata vagy azokkal való függőség okozott vagy állítólag okozott vagy bármilyen ilyen weboldalon vagy szolgáltatáson keresztül.

Erősen javasoljuk, hogy olvassa el az Ön által meglátogatott harmadik fél webhelyeinek vagy szolgáltatásainak feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Befejezés

Az Ön hozzáférését bármikor, előzetes értesítés vagy felelősségvállalás nélkül, bármilyen okból felmondhatjuk vagy felfüggeszthetjük, ideértve korlátozás nélkül, ha meg is sérti ezeket a feltételeket.

A megszűnéskor a Szolgáltatás igénybevételéhez való joga azonnal megszűnik.

A felelősség korlátozása

Az Ön által esetlegesen felmerülő károk ellenére a Társaság és bármely szállítójának teljes felelőssége a jelen Feltételek bármely rendelkezése és az Ön fentiekre vonatkozó kizárólagos jogorvoslata korlátozódik az Ön által a Szolgáltatáson keresztül ténylegesen fizetett összegre vagy 100 USD-re. ha nem vásárolt semmit a Szolgáltatáson keresztül.

Az alkalmazandó törvények által megengedett maximális mértékben a Társaság vagy annak szállítói semmilyen esetben sem felelnek semmilyen különleges, véletlenszerű, közvetett vagy következményes károkért (ideértve, de nem kizárólagosan, a jövedelemkiesés, adatvesztés vagy egyéb információ üzleti megszakításhoz, személyi sérüléshez, magánélet elvesztéséhez, amely a Szolgáltatás, harmadik fél által készített szoftver és / vagy a Szolgáltatással együtt használt hardver használatából vagy képtelenségéből fakadóan, vagy bármilyen módon kapcsolódik ahhoz, vagy egyébként a jelen Feltételek bármely rendelkezésével kapcsolatban), akkor is, ha a Társaságot vagy bármely szállítót értesítik az ilyen károk lehetőségéről, és még akkor is, ha a jogorvoslat nem felel meg annak alapvető céljának.

Egyes államok nem engedélyezik a hallgatólagos garanciák kizárását vagy az esetleges vagy következményes károkért való felelősség korlátozását, ami azt jelenti, hogy a fenti korlátozások némelyike ​​nem alkalmazható. Ezekben az államokban a felek felelősségét a törvény által megengedett legnagyobb mértékben korlátozzák.

A „MINT IS” és „MINT ELÉRHETŐ” Jogi nyilatkozat

A Szolgáltatást Önnek „MINT IS VAN” és „MINT ELÉRHETŐ”, minden hibával és hibával, bármilyen garancia nélkül nyújtjuk Önnek. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a Társaság a saját nevében, valamint a leányvállalatok és saját licencadóik és szolgáltatóik nevében kifejezetten elutasít minden szavatosságot, legyen az kifejezett, hallgatólagos, törvényes vagy egyéb, a Szolgáltatás, ideértve az értékesíthetőségre, az adott célra való alkalmasságra, a jogcímre és a jogsértésekre vonatkozó összes implicit garanciát, valamint a kereskedés, a teljesítés, a használat vagy a kereskedelmi gyakorlat során felmerülő garanciákat. A fentiekre való korlátozás nélkül a Vállalat nem vállal garanciát és nem vállal semmiféle kötelezettséget, és nem vállal semmiféle kijelentést arról, hogy a Szolgáltatás megfelel az Ön követelményeinek, bármilyen kívánt eredményt elér, kompatibilis vagy együttműködik bármely más szoftverrel, alkalmazással, rendszerrel vagy szolgáltatással, működik megszakítás nélkül feleljen meg a teljesítményre vagy a megbízhatóságra vonatkozó előírásoknak, vagy hibamentes legyen, vagy bármilyen hibát vagy hibát kijavíthatnak vagy ki fognak javítani.

A fentiek korlátozása nélkül sem a Társaság, sem a társaság egyik szolgáltatója nem vállal semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos garanciát: (i) a Szolgáltatás működésével vagy elérhetőségével, illetve az információkkal, tartalommal, anyagokkal vagy termékekkel kapcsolatban. tartalmazza; (ii) a Szolgáltatás megszakítás nélküli vagy hibamentes lesz; (iii) a Szolgáltatáson keresztül nyújtott bármely információ vagy tartalom pontosságát, megbízhatóságát vagy pénznemét illetően; vagy (iv) a Szolgáltatás, szerverei, a Társaságtól vagy annak nevében küldött tartalom vagy e-mailek mentesek vírusoktól, szkriptektől, trójai falovaktól, férgektől, rosszindulatú programoktól, időzített bombáktól vagy más káros összetevőktől.

Egyes jogrendszerek nem engedik meg bizonyos típusú jótállások vagy korlátozások kizárását a fogyasztó alkalmazandó törvényi jogainak vonatkozásában, így a fenti kizárások és korlátozások némelyike ​​vagy mindegyike nem vonatkozik Önre. De ebben az esetben az ebben a szakaszban meghatározott kizárásokat és korlátozásokat a vonatkozó jogszabályok szerint a legnagyobb mértékben érvényesíteni kell.

Irányadó jog

A jelen Feltételeket és a Szolgáltatás Ön általi használatát az ország törvényei szabályozzák, kivéve annak kollíziós szabályait. Az alkalmazás használatára más helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvények is vonatkozhatnak.

Viták rendezése

Ha bármilyen aggálya vagy vita merülne fel a Szolgáltatással kapcsolatban, beleegyezik abba, hogy először megpróbálja informálisan megoldani a vitát a vállalattal való kapcsolatfelvétel útján.

Az Európai Unió (EU) felhasználói számára

Ha Ön Európai Unió fogyasztója, akkor élvezni fogja annak az országnak a törvényeit, amelyben lakik.

Egyesült Államok jogi megfelelés

Ön kijelenti és szavatolja, hogy (i) nem olyan országban található, amelyre az Egyesült Államok kormányának embargója vonatkozik, vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya „terroristákat támogató” országnak nevez meg, és (ii) Ön nem szerepel az Egyesült Államok kormányának tiltott vagy korlátozott felek bármely listáján.

Elválaszthatóság és lemondás

Elválaszthatóság

Ha e feltételek bármelyik rendelkezése végrehajthatatlannak vagy érvénytelennek minősül, akkor azt módosítják és értelmezik annak érdekében, hogy az alkalmazandó törvények szerint a lehető legnagyobb mértékben elérjék az ilyen rendelkezések céljait, és a fennmaradó rendelkezések maradéktalanul hatályban maradnak.

Lemondás

Az itt leírtak kivételével a jelen Feltételek szerinti jog gyakorlásának elmulasztása vagy valamely kötelezettség teljesítésének megkövetelése nem befolyásolja a felek azon képességét, hogy gyakorolják-e ezeket a jogokat, vagy nem követelik meg az ilyen teljesítést a későbbiekben, és a jogsértésről való lemondás sem jelent lemondást minden későbbi jogsértésről.

Tolmácsolás

Lehetséges, hogy ezeket az Általános Szerződési Feltételeket lefordították, ha azokat Szolgáltatásunkon keresztül elérhetővé tettük Önnek. Ön elfogadja, hogy vita esetén az eredeti angol szöveg az irányadó.

Változások a jelen Általános Szerződési Feltételekben

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor módosítsuk vagy kicseréljük ezeket a feltételeket. Ha a felülvizsgálat lényeges, ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy legalább 30 nappal előre értesítsük az új feltételek hatálybalépését megelőzően. Hogy mi minősül lényeges változásnak, azt saját belátásunk szerint határozzuk meg.

Ha folytatja a Szolgáltatás igénybevételét vagy használatát, miután ezek a módosítások hatályba léptek, Ön elfogadja, hogy a módosított feltételek kötelező érvényűek. Ha teljesen vagy részben nem ért egyet az új feltételekkel, kérjük, hagyja abba a weboldal és a Szolgáltatás használatát.

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése van a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot: