Skilmálar og skilyrði

Skilmálar og skilyrði

Síðast uppfært: Ágúst 17, 2020

Vinsamlegast lestu þessa skilmála og skilyrði vandlega áður en þú notar þjónustu okkar.

Túlkun og skilgreiningar

Túlkun

Orðin sem upphafsstafurinn er hástöfuð hafa merkingu skilgreind við eftirfarandi skilyrði. Eftirfarandi skilgreiningar hafa sömu merkingu óháð því hvort þær birtast í eintölu eða fleirtölu.

Skilgreiningar

Að því er varðar skilmála þessa:

  • tengja merkir einingu sem ræður yfir, er undir stjórn eða er undir sameiginlegri stjórn með aðila, þar sem „yfirráð“ merkir eignarhald á 50% eða meira af hlutabréfunum, hlutabréfunum eða öðrum verðbréfum sem eiga rétt á að kjósa um stjórnarmenn eða annað stjórnunarvald.
  • Land vísar til: Trínidad og Tóbagó
  • fyrirtæki (vísað til sem „fyrirtækið“, „við“, „við“ eða „okkar“ í þessum samningi) vísar til Flyers Club Corporation Limited, Oropuna 33, Block 3 & 5 Rd, Wallerfield, Arima.
  • Tæki merkir öll tæki sem geta nálgast þjónustuna eins og tölvu, farsíma eða stafrænu spjaldtölvu.
  • þjónusta vísar á heimasíðuna.
  • Skilmálar og skilyrði (einnig kallað „skilmálar“) merkir þessa skilmála og skilyrði sem mynda allan samninginn milli þín og fyrirtækisins varðandi notkun þjónustunnar. Þessi samningur um skilmála og skilyrði er búinn til með hjálp frá Skilmálar og aflgjafi.
  • Félagsleg fjölmiðlaþjónusta þriðja aðila merkir alla þjónustu eða efni (þ.mt gögn, upplýsingar, vörur eða þjónustu) sem þriðja aðila veitir sem þjónustan kann að sýna, innihalda eða gera aðgengilega.
  • Vefsíða vísar til Flyers Club International, aðgengilegur frá https://flyersclub.international
  • Þú merkir einstaklinginn sem nálgast eða notar þjónustuna, eða fyrirtækið, eða annar lögaðili fyrir hönd sem slíkur einstaklingur hefur aðgang að eða notar þjónustuna, eftir því sem við á.

viðurkenning

Þetta eru skilmálar og skilyrði sem gilda um notkun þessarar þjónustu og samninginn sem starfar milli þín og fyrirtækisins. Þessir skilmálar setja fram réttindi og skyldur allra notenda varðandi notkun þjónustunnar.

Aðgangur þinn að og notkun á þjónustunni er háð því að þú samþykki og fylgir þessum skilmálum. Þessir skilmálar og skilyrði eiga við um alla gesti, notendur og aðra sem fá aðgang að eða nota þjónustuna.

Með því að fá aðgang að eða nota þjónustuna samþykkir þú að vera bundinn af þessum skilmálum. Ef þú ert ósammála einhverjum hluta þessara skilmála og skilyrða getur verið að þú hafir ekki aðgang að þjónustunni.

Þú staðfestir að þú ert eldri en 18 ára. Fyrirtækið leyfir ekki þeim sem eru yngri en 18 ára að nota þjónustuna.

Aðgangur þinn að og notkun á þjónustunni er einnig háð því að þú samþykki og fylgist með persónuverndarstefnu fyrirtækisins. Persónuverndarstefna okkar lýsir stefnu okkar og verklagsreglum varðandi söfnun, notkun og miðlun persónuupplýsinga þinna þegar þú notar forritið eða vefsíðuna og segir þér frá persónuverndarrétti þínum og hvernig lögin vernda þig. Vinsamlegast lestu persónuverndarstefnu okkar vandlega áður en þú notar þjónustu okkar.

Krækjur á aðrar vefsíður

Þjónustan okkar getur innihaldið hlekki á vefsíður þriðja aðila eða þjónustu sem ekki er í eigu eða stjórnað af fyrirtækinu.

Félagið hefur enga stjórn á og tekur enga ábyrgð á innihaldi, persónuverndarstefnu eða starfsháttum neinna vefsíðna eða þjónustu þriðja aðila. Þú viðurkennir enn fremur og samþykkir að félagið skuli ekki vera ábyrgt eða ábyrgt, beint eða óbeint, fyrir tjón eða tap sem orsakast eða er meint af völdum eða í tengslum við notkun eða treysta á slíku efni, vöru eða þjónustu sem til eru á eða í gegnum slíkar vefsíður eða þjónustu.

Við ráðleggjum þér eindregið að lesa skilmála og skilyrði og persónuverndarstefnu allra vefsíðna eða þjónustu þriðja aðila sem þú heimsækir.

Uppsögn

Við kunnum að segja upp eða stöðva aðgang þinn strax, án fyrirvara og ábyrgðar, af hvaða ástæðu sem er, þar með talið án takmarkana ef þú brýtur gegn þessum skilmálum.

Við uppsögn mun réttur þinn til að nota þjónustuna hætta strax.

Takmörkun ábyrgðar

Þrátt fyrir tjón sem þú gætir orðið fyrir skal öll ábyrgð fyrirtækisins og einhverra birgja þess samkvæmt ákvæðum skilmála þessara og einkarétt þinn gegn öllu ofangreindu takmarkast við þá upphæð sem þú hefur raunverulega greitt í gegnum þjónustuna eða 100 USD ef þú hefur ekki keypt neitt í gegnum þjónustuna.

Að því marki sem leyfilegt er samkvæmt gildandi lögum, skal félagið eða birgjar þess í engum tilvikum bera ábyrgð á sérstöku, tilfallandi, óbeinu eða afleiddu tjóni af neinu tagi (þar með talið, en ekki takmarkað við, skaðabætur vegna taps á hagnaði, taps á gögnum eða aðrar upplýsingar, vegna rekstrartruflana, vegna líkamstjóns, taps á einkalífi sem stafar af eða á nokkurn hátt sem tengist notkun eða vanhæfni til að nota þjónustuna, hugbúnað frá þriðja aðila og / eða vélbúnaði frá þriðja aðila sem notaður er við þjónustuna, eða annars í tengslum við eitthvert ákvæði þessa skilmála), jafnvel þó að fyrirtækinu eða einhverjum birgi hafi verið tilkynnt um möguleikann á slíkum skaða og jafnvel þó að lækningin bresti í meginatriðum þess.

Sum ríki leyfa ekki undanskilin óbein ábyrgð eða takmörkun ábyrgðar vegna tilfallandi eða afleiddra skemmda, sem þýðir að sumar af ofangreindum takmörkunum eiga kannski ekki við. Í þessum ríkjum verður ábyrgð hvers aðila takmörkuð að mestu leyti samkvæmt lögum.

„AS IS“ og „AS TILBOГ Fyrirvari

Þjónustan er veitt þér „AS IS“ og „AS TILBOГ og með öllum göllum og göllum án ábyrgðar af neinu tagi. Að því marki sem leyfilegt er samkvæmt gildandi lögum, fyrirvarar fyrirtækið, fyrir eigin hönd og fyrir hönd hlutdeildarfélaga þess og þess og viðkomandi leyfisveitenda og þjónustuaðila, alla ábyrgð, hvort sem það er skýrt, óbeint, lögbundið eða á annan hátt, með tilliti til Þjónusta, þar með talin öll óbein ábyrgð á söluhæfni, hæfni í ákveðnum tilgangi, titill og ekki brot, og ábyrgðir sem geta komið fram vegna viðskipta, árangurs, notkunar eða viðskiptahátta. Án takmörkunar á framangreindu veitir fyrirtækið enga ábyrgð eða skuldbindingu og leggur ekki fram neinar tegundir af því að þjónustan muni uppfylla kröfur þínar, ná tilætluðum árangri, vera samhæf eða vinna með annan hugbúnað, forrit, kerfi eða þjónustu, reka án truflana, uppfylla árangurs- eða áreiðanleikastaðla eða vera villulaus eða að einhverjar villur eða gallar geta verið eða verða leiðréttar.

Án þess að takmarka framangreint leggur hvorki fyrirtækið né nokkur veitandi fyrirtækisins fram eða ábyrgð af neinu tagi, skýrt eða gefið í skyn: (i) varðandi rekstur eða framboð þjónustunnar, eða upplýsingar, innihald og efni eða vörur innifalinn þar á; (ii) að þjónustan verði án truflana eða villulaus; (iii) varðandi nákvæmni, áreiðanleika eða gjaldmiðil upplýsinga eða efnis sem veitt er í gegnum þjónustuna; eða (iv) að þjónustan, netþjónar hennar, innihaldið eða tölvupósturinn sem sendur er frá eða fyrir hönd fyrirtækisins sé laus við vírusa, forskriftir, trójuhesta, orma, spilliforrit, tímasprengjur eða aðra skaðlega hluti.

Í sumum lögsagnarumdæmum er ekki unnt að útiloka tilteknar tegundir ábyrgða eða takmarkana á gildandi lögbundnum réttindum neytanda, svo að sumar eða allar ofangreindar undantekningar og takmarkanir kunna ekki að eiga við um þig. En í slíku tilviki skal beita þeim undantekningum og takmörkunum sem settar eru fram í þessum kafla að mestu leyti aðfararhæfir samkvæmt gildandi lögum.

Gildandi lög

Lög landsins, að undanskildum ágreiningi um lagareglur, skulu stjórna þessum skilmálum og notkun þinni á þjónustunni. Notkun þín á forritinu getur einnig verið háð öðrum lögum, ríkjum, innlendum eða alþjóðlegum lögum.

Ágreiningur um deilumál

Ef þú hefur einhverjar áhyggjur eða ágreining um þjónustuna samþykkir þú að reyna fyrst að leysa deiluna óformlega með því að hafa samband við fyrirtækið.

Fyrir notendur Evrópusambandsins (ESB)

Ef þú ert neytandi Evrópusambandsins, muntu njóta góðs af öllum lögboðnum ákvæðum laga þess lands þar sem þú ert búsettur.

Löglegur fylgi Bandaríkjanna

Þú ert fulltrúi og ábyrgist að (i) þú ert ekki staðsettur í landi sem er háð viðskiptabanni Bandaríkjastjórnar, eða sem Bandaríkjastjórn hefur tilnefnt sem „hryðjuverkastuðlandi“ og (ii) þú ert ekki skráð á hvaða lista Bandaríkjastjórnar sem er yfir bannaða eða takmarkaða aðila.

Alvarleiki og afsal

Uppsögn

Ef einhver ákvæði þessara skilmála er talin óframkvæmd eða ógild, verður slíku ákvæði breytt og túlkað til að ná markmiðum slíks ákvæðis í sem mestum mæli samkvæmt gildandi lögum og þau ákvæði sem eftir eru halda áfram í fullum gildi og gildi.

Afsal

Að því undanskildu sem hér er kveðið á um skal bilun til að nýta sér rétt eða krefjast fullnustu skuldbindingar samkvæmt skilmálum þessum ekki hafa áhrif á getu aðila til að nýta sér slíkan rétt eða krefjast slíkrar framkvæmdar á neinum tíma eftir það og ekki skal afsal um brot vera afsal. af síðari brotum.

Þýðingatúlkun

Þessir skilmálar og skilmálar kunna að hafa verið þýddir ef við höfum gert þér þær aðgengilegar í þjónustu okkar. Þú samþykkir að upprunalegi enski textinn eigi að gilda ef um ágreining er að ræða.

Breytingar á skilmálum þessum

Við áskiljum okkur réttinn, að eigin vild, til að breyta eða skipta út þessum skilmálum hvenær sem er. Ef endurskoðun er þýðingarmikil, munum við gera viðeigandi tilraun til að láta að minnsta kosti 30 daga fyrirvara fara áður en nýir skilmálar taka gildi. Hvað er efnisbreyting verður ákvörðuð að eigin vild.

Með því að halda áfram að fá aðgang að eða nota þjónustu okkar eftir að þessar endurskoðanir öðlast gildi samþykkir þú að vera bundinn af endurskoðuðum skilmálum. Ef þú samþykkir ekki nýju skilmálana, í heild eða að hluta, vinsamlegast hættu að nota vefsíðuna og þjónustuna.

HAFA SAMBAND

Ef þú hefur einhverjar spurningar um þessa skilmála og skilyrði geturðu haft samband við okkur: